Majbrit Høyer – Worldpower Consulting

En rigtig powerkvinde

Thursday 13 Dec 18

Fata om DTU´s Executive MBA

DTU’s Executive MBA, også kaldet Master in Management of Technology, er Nordens førende MBA inden for innovation, værdiskabelse og ledelse. Uddannelsen tager 21 måneder og undervisningen foregår på DTU Business i Lyngby hver anden fredag og lørdag. Forløbet inkluderer bl.a. to internationale studieture; et intensivt studieophold på UC Berkeley i Californien og et konsulentprojekt i Sydafrika. Du skal have min. tre års erhvervserfaring, bachelor el. tilsvandende samt ledelseserfaring for at deltage. Uddannelsen er akkrediteret af AMBA. Læs om uddannelsen her

Majbrit Høyer er en powerkvinde i ordets bogstavelige forstand. Hun er nemlig en af de personer i Danmark, der ved allermest om el, Watt og strømforsyning. Det kommer nu mennesker i en række udviklingslande til gode.

Samtidig med at Majbrit Høyer læste en Executive MBA på DTU Business, hjalp hun via sin nystartede konsulentvirksomhed WorldPower Consulting vindenergiinvestorer med gigawattanlæg og milliardinvesteringer i Taiwan, USA og Canada og Australien. 

 

”Min Executive MBA-uddannelse var en naturlig udvikling i min karriere efter 22 år i energisektoren,” siger Majbrit Høyer, der i 12 år arbejdede for Dong Energy, nu Ørsted, senest som strategichef med ansvar for netstrategi for distribution af el og gas. Hendes virksomhed WorldPower Consulting er bygget op om FNs 7. klimamål, ”at sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.” 

 

”Men jeg opererer i ekstremerne af energiforsyningen,” smiler Majbrit Høyer, ”jeg er overhovedet ikke i midten – og det passer godt til mit temperament.”

 

I dag er mere end 1 mia. mennesker uden strøm – langt de fleste i Afrika. Konkret besøgte Majbrit Høyer i foråret to landsbyer i Arusha i Tanzania – en Masai-landsby og en Swahili-landsby. 

”I forbindelse med min master på DTU’s Executive MBA og i samarbejde med en dansk fintech-virksomhed, besøgte jeg befolkningen i nogle meget øde områder for at indsamle viden, som skal bruges til at opnå større udbredelse af små soldrevne batterianlæg til hytter og landsbyer. Konceptet er enkelt: Via din mobiltelefon betaler du – i små portioner – for strømmen, der genereres via et solcelleanlæg på taget af din hytte.”

 

Til februar næste år forventer hun at tage til Gambia for at afklare muligheder for at bidrage til elektrificering dér sammen med sine partnere i en nystiftet virksomhed, CARES4Energy.

 

Hårtrimmere og TV

Majbrit Høyer fortæller levende om Watt, batterier, solcelleanlæg og problemerne med de mange dårligt producerede apparater, der sluger for meget strøm og derfor får anlæggene til at gå ned.  Derfor er ideen, at familierne – udover selve anlægget – også skal købe brugsapparaterne hos samme leverandør. Så er de sikre på, at det virker. 

 

”Mine interviews viste, at det er vigtigt, at anlæggene er så enkle så muligt og at de har en størrelse, brugerne har råd til at betale. Det giver en begrænsning på antal Watt i de enkelte husstande. Familierne bliver nødt til at prioritere, hvilke apparater, de helst vil have først. Og når de skal vælge, er det lys og tv, der vinder,” siger Majbrit Høyer, der understreger at også uddannelse er meget vigtigt for de fleste. ”En hår- og skægtrimmer gør eksempelvist, at kvinderne får mulighed for at skabe sig en virksomhed og indtjeningskilde som frisører. Så det giver altså god mening,” fastslår Majbrit Høyer.

 

De ønsker at forbedre deres levestandard og vil blandt andet bruge tv til at lære noget om verden. Derudover er fodbold megahot. Nogle kan se indisk tv + lokal fodbold. Jeg havde en ide om at kvinder prioriterer husholdning højere end mænd, men sådan var det ikke. Kvinder og mænd ønsker sig stort set de samme apparater, og begge parter prioriterer uddannelse og adgang til mad, tøj og vand højt.”

 

Energimålet er en forudsætning for mange andre af FN’s klimamål

At det netop blev FNs 7. klimamål, der blev Majbrits livsmission, er der en god forklaring på.

 

”Mit ønske om at arbejde med energiforsyning til verdens fattigste blev grundlagt da jeg i 1991 var i Indien med Mellemfolkeligt Samvirke. Her var der én enkelt udendørs lampe til deling for hele landsbyen, og om aftenen var den samlingsstedet for hele landsbyen. Om søndagen gik vi tur til en nabolandsby for at se på TV i en hytte… Jeg skulle begynde mit el-ingeniør-studie umiddelbart efter min hjemkomst, og det var dér, jeg besluttede, at min faglinje skulle være stærkstrøm,” fortæller Majbrit Høyer.

 

”Der er en række andre af FN’s mål, der er afhængige af energimålet: Helbred, fordi det er meget forurenende med olielamper; kvinder i arbejde: strøm gør, at de f.eks. kan have en frisørsalon; landbrug, så bønderne kan få rådgivning via internettet; uddannelse, hvis man har lamper, kan man også læse om aftenen.  Ja, mange ting begynder ved netop strømforsyningen”, siger Majbrit Høyer.

 

”Min ingeniøruddannelse og min lange erhvervserfaring og min Executive MBA-uddannelsen var nødvendig for at kunne spille på alle disse tangenter,” siger hun med et stort, glad smil.

 

Executive MBA-uddannelsen begyndte hun, da hendes stilling som strategichef for Ørsteds el-og gasnet blev nedlagt. Umiddelbart efter oplevede hun sit værdifulde netværk på nye måder og blev opmærksom på, hvor ansættelsesbar hun faktisk var. 

 

”Den oplevede interesse for at få mig ombord i spændende virksomheder gav mig tiltro til, at jeg godt ville kunne sikre mit forsørgelsesgrundlag, også hvis jeg tog en lille refleksionspause”, siger Majbrit Høyer. Hun brugte et par måneder på sparringsmøder og visioner for sit næste arbejdskapitel. Det blev så til WorldPower Consulting, som efterfølgende har fået følgeskab af endnu en ny virksomhed, CARES4Energy. For begge virksomheder gælder, at hun benytter sin viden og sine nye perspektiver fra sin Executive MBA i kombination med sin ledelseserfaring og sin el-faglighed.

 

Den videre power-rejse

I Afrika varierer energisituationen og det politiske billede fra land til land. Sammen med to partnere i CARES4Energy, er Majbrit Høyer ved at afklare mulighederne for nettilsluttet energiforsyning i Gambia. Gambia adskiller sig fra Tanzania ved sin geografiske og befolkningsmæssige lille størrelse og den høje befolkningstæthed. Regeringen har et samarbejde med Verdensbanken om at løse landets energikrise, og den krise håber Majbrit Høyer, at CARES4Energy kan bidrage til at løse sammen med lokale og europæiske samarbejdspartnere. Vi håber, at åbne op for nye forretningsmuligheder, der samtidigt understøtter FN’s klimamål nr. 7, ”at sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.”

News and filters

Get updated on news that match your filter.
http://www.executive.dtu.dk/english/news/nyhed?id=1FA20BDC-69A9-4206-9403-44E4B5A51ED4
22 APRIL 2019