Anders Schultz

Juraen siger intet om, hvordan du driver forretning

Thursday 21 Feb 19
|

Contact Us

Peter Arbs
Questions?
Please contact
Program Director
Peter Arbs
parbs@business.dtu.dk
(+45) 2029 2510

Karsten Uldal
Questions?
Please contact
Program Director
Karsten Uldal
kul@business.dtu.dk
(+45) 2372 8015

Download Brochure

DTU Executive MBA tiltrækker nu på 21. år nogle af Danmarks bedste ledere. I år er der sågar også kommet en advokat på skolebænken, hvilket ikke sker så tit. Det er 31-årige Anders Schulz, der uddannet jurist fra Københavns Universitet og til daglig arbejder som advokat og manager på Kammeradvokatens / Advokatfirmaet Poul Schmith kontor i Aarhus. Anders Schulz har altid haft en drøm og en ambition om at tage en Executive MBA.

”Som advokat er det fundament vi arbejder ud fra selvfølgelig juraen, og det fundament skal naturligvis være godt og stærkt. Imidlertid siger juraen intet om, hvordan du driver forretning eller noget om, hvordan du leder et hold af dygtige medarbejdere. Hertil kommer, at klienterne i større og større omfang efterspørger rådgivning fra en advokat, der evner at se udover de rent juridiske problematikker og som formår at sætte juraen og virksomhedens udfordringer i en kommerciel og strategisk kontekst”, siger Anders Schulz om baggrunden for at tage en Executive MBA.

Anders Schulz primære faglige fokus er erhvervsrådgivning med et særligt fokus på omstrukturering, køb og salg af virksomheder samt investeringer. Og det var ikke tilfældigt, at det lige blev DTU Executive MBA, der blev valgt. DTU’s ry for at være innovativ og gå hånd-i-hånd med de nye teknologiske muligheder spillede ind.

”DTU tilbyder en unik Executive MBA, hvor der er et stort fokus på den praktiske anvendelighed af teorien. Det forventes således, at vi deltagere kan og (helst) skal anvendes vores nye færdigheder i den virksomhed, vi repræsenterer. Hertil kommer at der hos DTU arbejdes målrettet med at kunne anvende teknologi i en kommerciel kontekst. Min branche står – ligesom så mange andres - overfor en række udfordringerne og ikke mindst muligheder når det kommer til teknologi. Vi ser flere og flere legal tech virksomheder skyde op - og en del af advokatens basale arbejde vil højst sandsynligt blive automatiseret i fremtiden”, vurderer Anders Schulz.

DTU Executive MBA deltagerne har meget forskellig bagrund og der er stor diversitet i forhold til både køn, alder og brancher. Men en af de brancher, som er mindst repræsenteret over årene er faktisk advokatbranchen. Og det har Anders Schulz også en god forklaring på.

”Overordnet set tror jeg det skyldes, at advokater har haft og muligvis stadigvæk har en tro på at det er juraen og juraen alene, der skal være fundamentet for vores rådgivning. De mere kommercielle aspekter af rådgivningen var og er fortsat ikke den ”klassiske” advokats gebet. Som sagt så oplever vi, at klienterne i større og større omfang ønsker rådgivning af advokater, der evner at sætte i sig virksomheds sted og forstår dennes kommercielle virkelighed. Her vil man blive udfordret, hvis man forsøger at gøre det med juraen alene. Det er også derfor jeg oplever at flere og flere advokater faktisk har fået øjnene op for, hvad en MBA kan bringe til bordet, hvorfor jeg også tror på, at vi i fremtiden vil se endnu flere advokater tilbage på skolebænken”, siger Anders.

Konkret håber Anders Schulz på, at den executive MBA kan hjælpe til med at udvikle og styrke Kammeradvokatens / Advokatfirmaet Poul Schmith digitale profil.

”Kammeradvokatens / Advokatfirmaet Poul Schmith udvikler en række utroligt spændende digitale løsninger og produkter til gavn for vores klienter. Denne udvikling og ikke mindst kommercialisering vil jeg gerne bidrage til at gøre endnu bedre. Hertil kommer, at jeg med min executive MBA vil kunne hjælpe virksomhedens klienter med en mere helhedsorienteret rådgivning, der tager afsæt i klientens behov i en bredere forstand end jura. Det handler om at få udvidet horisonten og få sat et fremtidssikret perspektiv på rådgivningen. Den udfordring hjælper MBA’en helt sikker med at løse”.

Om DTU's Executive MBA

 • DTU Executive MBA, også kaldet Master in Management of Technology, er Nordens førende MBA inden for innovation, værdiskabelse og personlig ledelse.

   

 • Uddannelsen tager 21 måneder. Undervisningen foregår på DTU i Lyngby hver anden fredag og lørdag.

   

 • Forløbet inkluderer to internationale studieture, bl.a. et intensivt studieophold på UC Berkeley i Californien.

   

 • Uddannelsen er akkrediteret af AMBA. Akkrediteringen understreger programmets høje kvalitet og de fordele, det giver deltagerne og deres virksomheder.

   

 • Adgangskrav: Bachelor el. tilsvarende, 5 års erhvervserfaring samt 3. års ledelseserfaring.

   

 • Pris: 380.000 kr. betalt over fire semestre og er inkl. 2 studieture og undervisningsmateriale.

   

 • Ny rangliste viser, at DTU er blandt de mest innovative universiteter i verden.

   

 • Læs mere på http://www.executive.dtu.dk/executive-mba

News and filters

Get updated on news that match your filter.
https://www.executive.dtu.dk/cel/news/Nyhed?id=%7B683C3E79-640B-4DA1-B35E-77FD9C4C3D94%7D
18 JANUARY 2021